AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Megfigyelt társadalom

Csatári Bence, Huhák Heléna, Murai András, Németh Brigitta, Pap Péter István, Schlachta Krisztina, Somogyvári Lajos, Soós Viktor Attila és Vörös Géza tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évre:

Közhasznúsági jelentés 2013.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre:

Közhasznúsági jelentés 2012

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011. évre:

Közhasznúsági jelentés 2011

 Következő >>
 

2019.03.07

MEGJELENT!

Koltai Gábor: Akik a "Párt" ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1949-1956. (bolti ár: 3500 Ft, a kiadótól személyes átvétellel: 2800 Ft) Megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen, vagy itt a honlapon.

2019.02.15

Felhívás a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 2019. évi harmadik, Szegénység és szegényügy munkacímű számához!

A címben felvetett témák kapcsán várunk a Korall profiljának megfelelően társadalomtörténeti megközelítésű kéziratötleteket, illetve a későbbiekben tanulmányokat. Néhány, természetesen nem kizárólagos, szempontot és gondolatot felvetünk ötletadásként az elinduláshoz.

Mi a szegénység társadalmi, azon belül közgazdasági, statisztikai, demográfiai, hétköznapi-tapasztalati valósága különböző korokban és társadalmakban? Miként alakultak a szegénységről/szegényekről való képzetek, illetve miként alakították azokat egyének, társadalmi csoportok, az állam, községek vagy bármilyen szervezetek? Hogyan közelítették meg a jelenséget mint problémát, milyen eltérő álláspontok határozták meg a kezelésére hozott intézkedéseket, egyáltalán milyen gyakorlatok, megoldások születtek a szegényügy kapcsán, vagy milyen módon instrumentalizálták politikai célokból?

Körbejárható a szegénység/szegények fogalma, megmutatható a szegénység definíciójának képlékenysége és változása, jelentése/jelentősége különböző korokban, társadalmakban, illetve feltárhatók az okairól folytatott viták. Leírható a szegénység mindennapi tapasztalata, továbbá mikro és makro elemzések, esettanulmányok, társadalmi rétegvizsgálatok segítségével értelmező magyarázatok adhatók. Lehet téma továbbá a szegénységhez, a nincstelenséghez kapcsolódó különböző társadalmi mozgalmak története.

Várjuk tehát a kéziratötleteket 1500-2000 n terjedelemben 2019. március 11-ig. Az absztraktok alapján meghozott döntésről a szerkesztőség a szerzőket 2019. március 25-ig értesíti.

A Korall hivatkozási formátumának megfelelően elkészített, legfeljebb 60 000 n terjedelmű kéziratok leadási határideje 2019. július 31.

Kérjük, az absztraktokat küldjék el a tervezett szám mindkét felelős szerkesztőjének, Granasztói Péternek (pgranasztoi@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com).

2018.10.09

Keszei András: A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten. (bolti ár: 3500 Ft, a kiadótól személyes átvétellel: 2800 Ft) Megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen, vagy itt a honlapon.

<< ElőzőKövetkező >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.