KORALL 13. szám // TARTALOM
Női karrierek: lehetőségek és elvárások
 
Tanulmányok
Farkas Gyöngyi"Gyertek lányok traktorra!" Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában > cikkhez...
 
Tóth Eszter Zsófia"Mi lesz akkor, ha meggyökerezek?" A vándorlás és a visszavándorlás megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben > cikkhez...
 
Heltai GyöngyiA "vendégjáték rítus" kockázatai. A Csárdáskirálynő Romániában 1958-ban > cikkhez...
 
Kiss ZsuzsannaA Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában > cikkhez...
 
Bicskei ÉvaMűkedvelés és professzionalizáció között. Nők képzőművészeti oktatásának intézményesülése az első világháborúig > cikkhez...
 
Hámori PéterNői szerepek és szociálpolitika Magyarországon 1920-1944 > cikkhez...
 
Cieger AndrásÉrdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Szegedi PéterAz első cipőzsinórnál kezdődött... A magyar hivatásos futball születése > cikkhez...
 
Hegyi MátyásEmlékek egy letűnt korszakból. Egy futballista emlékezései 1926-ból > cikkhez...
 
 
Könyvek
Bokor ZsuzsaA nemek kutatása Délkelet-Európában. M. Jovanivic - S. Naumovic (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th Century and 20th Century > cikkhez...
 
Horváth Gergely KrisztiánKaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. A vrászlói társadalom átalakulásának folyamata > cikkhez...
 
Vértesi LázárNemiség, polgári kultúra és fogyasztói magatartás. Gender, Civic Culture and Consumerism. Middle Class Identity in Britain, 1800-1940. > cikkhez...
 
Ö. Kovács JózsefVidéki társadalom és mezőgazdaság a kommunista diktatúrában - Brandenburg példáján. Arnd Bauerkämper: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963. > cikkhez...