KORALL 15-16. szám // TARTALOM
Historiográfia: az eseménytől az időig
 
Interjúk
Benda Gyula"Kvantitatívvá tenni a helytörténetírást" - Interjú Kápolnai Ivánnal > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Bognár Bulcsu"A merészség a koncepcióban." Erdei kísérlete a hajnali társadalomszemlélet adaptációjára "A magyar paraszttársadalom" című művében > cikkhez...
 
Kóthay Katalin AnnaA munka fogalma az egyiptomi Középbirodalom idején (Kr. e. 21-17. század) > cikkhez...
 
Ö. Kovács JózsefEgy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkori kutatások az NDK-ról > cikkhez...
 
Mátay MónikaHistoriográfiai viták a testamentumról > cikkhez...
 
Frank TiborIdő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban > cikkhez...
 
Vári AndrásKelet- és Nyugat-Európa agrártársadalmi dualizmusa - tavalyi hó? > cikkhez...
 
Lajtai L. LászlóNemzeti vagy felekezeti történelem? A nemzeti történelem diskurzusa az első magyar történelem-tankönyvek Szent István-képének viszgálatán keresztül (1777-1848) > cikkhez...
 
Pócza KálmánPolitika, morál és történetírás a háború utáni Németországban > cikkhez...
 
Huszár ÁkosReinhart Kosseleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában > cikkhez...
 
Spiegel, M.Történelem, historicizmus és a szöveg társadalmi logikája a középkorban > cikkhez...
 
Revel, JacquesVisszatértés az eseményhez: historiográfiai áttekintés > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Hajnal IstvánHajnal István levelei kismartoni levéltárosi éveiből > cikkhez...
 
Ress ImreHajnal István, a kismartoni hercegi levéltáros > cikkhez...
 
 
Folyóiratszemle
Granasztói PéterÚj utakon, változatos tájakon. Az Annales 2003-as évfolyama > cikkhez...
 
 
Körkép
Horváth ZitaJogtörténész és levéltáros. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban Degré Alajos halálának 20. évfordulója alkalmából > cikkhez...
 
Korall Társadalomtörténeti FolyóiratVita a Bevezetés a társadalomtörténetbe című kötetről > cikkhez...
 
 
Könyvek
Havadi GergőA kolhoztól az önálló termelőszövetkezetig. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967 > cikkhez...
 
Takács ErzsébetA történetiség rendjei. Francois Hartog: Régime d'historicité. Présentisme et expérience du temps > cikkhez...
 
Kustán MagdolnaDominique Garrigues: Jardins et Jardiniers de Versailles au grand siecle > cikkhez...
 
Gyarmati GyöngyiEva Fodor: Working difference. Women's Working Lives in Hungary and Austria 1945-1995 > cikkhez...
 
Őri PéterHusz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében > cikkhez...
 
Vértesi LázárRobert Perks - Alistair Thomson (eds.): The Oral History Reader > cikkhez...
 
Kiss LászlóSzvitecz Zsuzsanna (szerk.): Rákstatisztika a kezdetektől a huszadik század közepéig > cikkhez...
 
Bódy ZsomborTomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában > cikkhez...