KORALL 24-25. szám // TARTALOM
Nemzetépítés és régészet
 
Interjúk
Hajnal István"...ne deklaráljanak mesterségesen ellenfélnek..."Hajnal István levelezéséből halála 50. évfordulója alkalmából > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Brather, Sebastian"Etnikai értelmezés" és struktúratörténeti magyarázat a régészetben > cikkhez...
 
Langó PéterA Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet. Kutatástörténeti áttekintés > cikkhez...
 
Takács MiklósA nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében > cikkhez...
 
Mordovin MaximA normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig > cikkhez...
 
Siklósi ZsuzsannaA régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban > cikkhez...
 
Vida TivadarAz etnikum kérdése a német kora középkori régészetben 1945 után > cikkhez...
 
Győri RóbertBécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején > cikkhez...
 
Czoch GáborHogyan határozható meg a város területe?Az 1843/44. évi városi törvény vitája > cikkhez...
 
 
Könyvek
Mersdorf ZsuzsaA nemzetek mítosza: Európa középkori gyökerei. Patrick J. Geary: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nation > cikkhez...
 
Csíky GergelyKitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700 > cikkhez...
 
Kovács ÁgnesSian Jones: The Archaeology of Ethnicity: Construsting Identities in the Past and the Present > cikkhez...
 
Bollók ÁdámÚj irány a kora középkori etnogenezis-kutatásban? Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages > cikkhez...