KORALL 43. szám // TARTALOM
A könyvtől az olvasóig
 
Tanulmányok
Granasztói OlgaOlvasótól – olvasóig. Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez > cikkhez...
 
Roche, DanielA könyv mint fogyasztási cikk – gazdaság és olvasás között > cikkhez...
 
Czifra Mariann A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban > cikkhez...
 
Balázs PéterMartinovics Ignác tudományos-filozófiai értekezéseinek peritextuális vizsgálata > cikkhez...
 
Labádi GergelyA természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján > cikkhez...
 
Szilágyi MártonIrodalom és üzlet. Csokonai Vitéz Mihály könyvkiadói és könyvterjesztői stratégiája a 18–19. század fordulóján > cikkhez...
 
Hudi József Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években > cikkhez...
 
Kurucz GyörgyKönyv és presztízs. Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Gelencsér SándorFalusi könyvkultúra és olvasómozgalom régtől napjainkig > cikkhez...
 
 
Körkép
Láng BenedekAz emberek titkai. A kora újkori magyarországi rejtjelezés társadalomtörténetének kutatási lehetőségei > cikkhez...
 
 
Könyvek
Balázs PéterGranasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon, 1770–1810. > cikkhez...
 
Pavercsik IlonaHudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében. > cikkhez...
 
Gaál-Kántor GyörgyKi az ellenség? Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. > cikkhez...
 
Horváth SándorTraumák Tündérországban. Mong Attila: János vitéz a Gulagon. > cikkhez...
 
Sebők RichárdJean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. > cikkhez...
 
Marosy JúliaEdward M. Bruner: Culture on Tour. Ethnographies of Travel > cikkhez...