KORALL 49. szám // TARTALOM
Munkáslét a 20. századi Magyarországon
 
Tanulmányok
Valuch TiborMunkás – társadalom – történet. Közelítések és fogalmi kérdések > cikkhez...
 
Nagy Péter„Ahol a vállalatvezetés volt az úr…” A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon > cikkhez...
 
Varga ZsuzsannaMit ér a munkás, ha paraszt (is)? A falusi munkásság és a hatalom a Kádár-korszakban > cikkhez...
 
Bartha Eszter„Ezen a szállón szinte minden megszűnt, ami korábban valamifajta többletként volt jelen”. Munkásszállók, szociális jogok és legitimáció a jóléti diktatúrákban > cikkhez...
 
Alabán Péter„Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség törésvonalain > cikkhez...
 
Murányi IstvánA munkások lokális identitásának jellemzői Borsodnádasdon > cikkhez...
 
 
Könyvek
Laczó FerencHorváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban. > cikkhez...
 
Püski LeventeAz államtól az államosított társadalomig Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. > cikkhez...
 
Csunderlik PéterAchtung, Habsburg! Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941. > cikkhez...
 
Simon Zoltán BoldizsárAz aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége Kay Junge – Kirill Postoutenko (eds.): Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond. > cikkhez...
 
Mészáros TamásImmanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe. > cikkhez...
 
Vezsenyi PéterAblonczy Balázs: Trianon-legendák. > cikkhez...