KORALL 53. szám // TARTALOM
Természeti kihívások – társadalmi válaszok
 
Interjúk
Rácz Lajos„Kerülöm az akadémiai zsargon használatát.” Interjú John Robert McNeill környezettörténésszel > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Sonnlechner, Christoph„Ökológiai lábnyomok” a késő középkori Bécsben > cikkhez...
 
Kiss Andrea - Laszlovszky József Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban > cikkhez...
 
Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája > cikkhez...
 
Magyar ErzsébetBudapest parkjai, 1870–1918. A szisztematikus városi zöldfelület-politika megjelenése > cikkhez...
 
Rácz LajosLétezik-e a jelenkori globális felmelegedés? Avagy kései reflexiók egy tudományos hitvitáról > cikkhez...
 
Haraszti Szabó PéterA 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer > cikkhez...
 
 
Fórum
Bódy ZsomborTársadalomtörténeti észrevételek Ungváry Krisztián „A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944” című könyve kapcsán > cikkhez...
 
Ungváry Krisztián Válasz Bódy Zsombornak > cikkhez...
 
 
Körkép
Szilágyi MártonLigatura: szándékok és eredmények. Egy irodalomtörténeti könyvsorozatról a szerkesztő nézőpontjából > cikkhez...
 
 
Könyvek
Vadas András Módszerek és eredmények a hazai környezettörténetben Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében./ Környezettörténeti események a honfoglalástól napjainkig történeti... > cikkhez...
 
Szijártó M. IstvánReneszánsz nők, papok, parasztok és a mikrotörténelem mint alvállalkozó Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. > cikkhez...
 
Kresák EszterJohn Robert McNeill: Valami új a nap alatt. A huszadik század környezettörténete. > cikkhez...
 
Simonkay MártonVadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban. > cikkhez...
 
Laczó FerencRegina Fritz: Nach Krieg und Judenmord. Ungarns Geschichtspolitik seit 1944. > cikkhez...
 
Baráth KatalinJobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. > cikkhez...