KORALL 57. szám // TARTALOM
Konfesszionalizáció: felekezetiség és politikum a kora újkorban
 
Tanulmányok
Balázs Mihály Az alkalmazás dilemmái. A német konfesszionalizációs modell és az erdélyi reformáció > cikkhez...
 
Kármán GáborEgy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658 > cikkhez...
 
Mihalik Béla Vilmos Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és helyi közösség konfliktusai a 17. századi Felső-Magyarországon > cikkhez...
 
Siptár Dániel A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében > cikkhez...
 
Forgó AndrásA kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről > cikkhez...
 
Kádas István Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban > cikkhez...
 
Láng BenedekSzerelem, alkohol és szégyen: titkosírások a magánéletben a kora újkori Magyarországon > cikkhez...
 
Granasztói GyörgyA kora újkori város területe, mint közösségi cselekedet: Nagyszombat példája > cikkhez...
 
 
Könyvek
Martí TiborKoltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. > cikkhez...
 
Szabó András Péter Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. > cikkhez...
 
Eőry GabriellaAmy Milne-Smith: London Clubland. A Cultural History of Gender and Class in Late-Victorian Britain. > cikkhez...
 
Rácz LajosSam A. White: The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. > cikkhez...
 
Dominkovits PéterKármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete. > cikkhez...
 
Kármán GáborKiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban: A Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében. > cikkhez...