KORALL 60. szám // TARTALOM
Női életvilágok
 
Tanulmányok
Tóth ZoltánI. Tóth Zoltán társadalomszemlélete > cikkhez...
 
Benda JuditA csendes háttér. Nők munkalehetőségei a középkori Budán > cikkhez...
 
Küpker, Markus - Maegraith, Janine - Ogilvie, SheilaghA nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai > cikkhez...
 
Granasztói OlgaA szépnem hazaszeretete avagy hogyan mentette meg két nő Magyarországot 1722-ben > cikkhez...
 
Dömötör Ildikó Magyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből > cikkhez...
 
Farkas GyöngyiIrén szerint a világ. Egy szatmári parasztasszony történetei > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Granasztói PéterElőszó a forrásközléshez > cikkhez...
 
Granasztói PéterGál Etelka: A nő mint munkaerő Derzstomajon > cikkhez...
 
 
Könyvek
Gyáni GáborSzijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata > cikkhez...
 
Agora (Kiss) ZsuzsannaA politikus is ember Vonyó József: Gömbös Gyula. > cikkhez...
 
Ablonczy BalázsA jó, a rossz és az aktivista Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban > cikkhez...
 
Kelbert KrisztinaTóth Eszter Zsófia – Murai András: Szex és szocializmus. Avagy „hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának”? > cikkhez...
 
Both Noémi ZsuzsannaKövér György: Biográfia és társadalomtörténet. > cikkhez...
 
Laczó FerencObjektivista szintézis Béla Tomka: A Social History of Twentieth-Century Europe. > cikkhez...