KORALL 67. szám // TARTALOM
A felejtés mintázatai
 
Előszó
Farkas Judit AntóniaA képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotói > cikkhez...
 
 
Tanulmányok
Keszei AndrásFelejtés, társadalom, történelem > cikkhez...
 
Gyáni GáborA felejtés mint politikai mítosz > cikkhez...
 
Kövér GyörgyTiszaeszlár „felejthetetlen” emlékei > cikkhez...
 
Bögre ZsuzsannaA „szelektív” felejtés és a „szelektív” emlékezés dinamikája egy trauma feldolgozása kapcsán > cikkhez...
 
Hidas Zoltán Az emlékezés kultúrája és a felejtés rendszere > cikkhez...
 
Gerhard PéterJogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag tanulságai > cikkhez...
 
Birkás Anna A gazdaságpolitika története mint párttörténet. Berend T. Iván és a párttörténetírás a hatvanas évek közepén > cikkhez...
 
 
Könyvek
Veress Dániel Pierre Nora avantgárd attaséja. K. Horváth Zsolt: Az emlékezet betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához. > cikkhez...
 
Tevelÿ Arató György„Csokonai redivivus”, avagy Szilágyi Márton Csokonai-biográfiája mint irodalomtörténeti jelenség. Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. > cikkhez...
 
Varga BálintPieter M. Judson: The Habsburg Empire. A New History. > cikkhez...
 
Horváth Csaba Sándor A testkultúra fejlődéstörténete, gazdasági és társadalmi hatásai Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete. > cikkhez...
 
Rácz LajosOroszország/Szovjetunió környezettörténete Paul Josephson – Nikolaj Dronin – Aleh Cherp – Ruben Mnatsakanian – Dmitrij Efremenko – Vladislav Larin: An Environmental History of Russia. > cikkhez...
 
Mihály RenátaHorváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. > cikkhez...