KORALL 80. szám // TARTALOM
Tudomány és intézményei
 
Tanulmányok
Schwendtner TiborKi találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról > cikkhez...
 
Erdélyi MátyásA Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, a gazdaság és a politika interakciója > cikkhez...
 
Őze Eszter Társadalmi Múzeum: a szociális és egészségügyi nevelés intézménye > cikkhez...
 
Szabari Vera Az 1960-es években intézményesülő magyar szociológia társadalmi és politikai környezete > cikkhez...
 
Szécsényi AndrásA Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók, és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988) > cikkhez...
 
Tarafás ImreA tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel. Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában > cikkhez...
 
Cora ZoltánA magyarországi szociálpolitika és társadalom- biztosítási rendszer vagyonvesztése és anyagi stabilizációja 1945 és 1947 között > cikkhez...
 
 
Könyvek
Csorba László A diétai magyar múzsa újabb ajándéka Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848). > cikkhez...
 
Szilágyi MártonEgy emlékkönyv tanulságai Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. > cikkhez...
 
Farkas ZsuzsannaAz amerikás magyarok fényképészei Fejős Zoltán: Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig. > cikkhez...
 
Majdán JánosNagy László: Az Ipolytól Dachauig Baráti Huszár Aladár élettörténete (1885–1945). > cikkhez...
 
Kaba EszterSimonovics Ildikó: Rotschild Klára. A vörös divatdiktátor. > cikkhez...