A Korall folyóirat közlési és hivatkozási szabályzata  
 

A KÉZIRAT LEADÁSA

A szerkesztőség társadalomtörténeti, máshol nem publikált cikkeket, recenziókat, forrásközléseket, konferencia- és egyéb beszámolókat fogad el közlésre, kizárólag az alábbi formai feltételek teljesítésével. A benyújtott szövegeket fél éven belül bírálja el a szerkesztőség. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy átdolgozás javaslatával visszaadja a kéziratot a szerzőnek. A közlés céljából való beküldéssel a szerző elfogadja a folyóirat közlési és hivatkozási szabályzatát. A kézirat megjelentetésével a szerzők elfogadják, hogy cikkük kivonata, a megjelenést követő fél év múlva pedig az egész cikk az interneten (www.korall.org, epa.oszk.hu) is megjelenik. (Amennyiben ehhez a szerző nem járul hozzá, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a szerkesztőségnek.) Kérjük szerzőinket, hogy a fél év letelte előtt ne osszák meg közösségi és tudományos online felületeken cikkeiket!


Minden szerző tiszteletpéldányként díjmentesen két, recenzió és ismertetés esetén egy példány átvételére jogosult. A kézirat szövegét e-mailen kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni (elérhetőségeket lásd alább). Célszerű a táblázatokat, ábrákat külön fájlban is leadni. Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a szövegszerkesztők generált lábjegyzet funkcióját használják. Minden szerzőtől kérünk egy 1000–1500 leütés terjedelmű rezümét magyar nyelven, a cikk leadásával egyidőben. Kéziratot nem őrzünk meg.


Kéziratot kizárólag az alábbi hivatkozási rendszerrel készítve fogad el a szerkesztőség. A közlésre elfogadott, de nem megfelelő hivatkozásokkal ellátott szöveget visszaküldjük a szerzőnek átdolgozásra. A kézirat egy ív, de legfeljebb 60 000 leütés terjedelmű lehet. Amennyiben a közlésre elfogadott írás hossza meghaladja ezt, a szerkesztőség visszaküldi a szöveget a szerzőnek átdolgozásra. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy anonim külső szakértő véleményét is kikérje a leadott tanulmányról. 

A hivatkozási rendszer pdf fájlban innen letölthető!

 

 
 A KORALL szerkesztősége és szerkesztői

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Szerkesztőség
1113 Budapest, Valkói u. 9.

E-mail: korall@korall.org, megrendelés: terjesztes@korall.org,

Bódy Zsombor, bomazsor@hotmail.com

Czoch Gábor, gczoch@gmail.com, főszerkesztő

Granasztói Péter, pgranasztoi@gmail.com

Kármán Gábor, karmangabor@gmail.com

Klement Judit, eperfa@hotmail.com

Koltai Gábor, koltaigabor@gmail.com, a recenziók és ismertetések felelőse

Lengvári István, lengvari@gmail.com

Majorossy Judit, judit.majorossy@gmail.com

Ring Orsolya, ring.orsolya@gmail.com

Somorjai Szabolcs, szsomorjai@gmail.com

 

 

utolsó módosítás: 2021.04.15.