AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Zsidó felemelkedés vagy térnyerés? DOI: 10.52656/KORALL.2022.01

Bagdi Róbert, Glässer Norbert, Hlobocsányi Norbert, Michael L. Miller, Mislovics Erzsébet, Nagy Ágoston, Prepuk Anikó, Tamás Máté, Turbucz Péter és Zima András tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2021. évre:

Közhasznúsági jelentés 2021.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2020. évre:

Közhasznúsági jelentés 2020.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

 Következő >>
 

2021.11.29

Új előfizetői és lapszám árak 2022-től!

Tisztelt Előfizetőink!

Az elmúlt időben a folyóiratunk kiadásának költségei (nyomdai és adminisztratív kiadások stb.) jelentősen növekedtek, miközben a Korall ára évek óta nem változott. Hogy a költségek emelkedését a legszükségesebb mértékben kövessük, 2022-től egy szám ára 1500 forint, az éves papír alapú előfizetés ára 5500 forint lesz, Az elektronikus előfizetés ára (3500 Ft) nem változik. Azok számára, akik 2022. február 15-ig előfizetik folyóiratunkat, kedvezményes, 5000 forintos előfizetési díjat ajánlunk. Reméljük, hogy e kényszerű áremelés ellenére továbbra is megtisztelik és segítik folyóiratunkat az előfizetésükkel!

A Korall szerkesztősége

2021.11.07

Felhívás a Korall 89-es, 2022. évi harmadik számához Kereskedelem

„Isten nem adott meg mindent a föld minden részének, hanem adományait különböző vidékek között osztotta meg, hogy az emberek rászoruljanak egymásra és így társas kapcsolatokat alakítsanak ki. Ezért életre hívta a kereskedelmet, hogy mindenki élvezhesse azt, ami bárhol is termett.” Eképpen magyarázta a 4. században élt Libaniosz a kereskedés meghatározó szerepét, amely szerep idővel csak még jelentősebbé és összetettebbé vált. Már nem volt elegendő a partnerek szóbeli megállapodása, maguk a partnerek sem feltétlenül kellett, hogy jelen legyenek a tranzakciónál, vagy hogy az egyáltalán személyek között bonyolódjon le, és a csere sem korlátozódott kizárólag kézzelfogható termékekre. Változott a kereskedelem megítélése is: voltak, akik az állam grandezzájának eszközét látták benne (mint Machiavelli), mások azt igyekeztek bizonyítani, mint David Ricardo, hogy a kereskedelem „win-win” logikát követ és a komparatív előnyök alapján minden résztvevőnek hasznot hajt. Azzal azonban mindenki tisztában volt, hogy Jean-Baptist Colbert „békés háborúja” olyan komplex rendszerré fejlődött az idők során, amely képes volt radikálisan átalakítani a társadalmakat. A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek a kereskedelmet nem leíróan kívánják ábrázolni, hanem összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. Ehhez kínálunk néhány szempontot: • Hogyan formált és alakított át a kereskedelem közösségeket, társadalmakat, rendszereket? • Mennyiben befolyásolták a törvények, intézmények és játékszabályok a kereskedelmet, és mennyiben befolyásolta a kereskedelem a törvényeket, intézményeket, játékszabályokat? • Szerződések, megállapodások, biztosítások: miként fejlődtek, hogyan hatottak a kereskedelemre? • A kereskedés és a hitelezés összefonódása, kereskedő-bankárok. • Kereskedői társaságok, hálózatok. • A kereskedelem és az erőszak, háborúk, gyarmatosítás kapcsolata, kereskedelem és hatalom, hadiszállítók. • Az ún. sedentary merchants (N. S. B. Gras) és az utazó kereskedők szétválása, különbségük, a menedzseri szerepek előretörése. • A kereskedelem szintjei: lokális és távolsági, ezek kapcsolata, egymásra utaltsága. • A kereskedők társadalmi mobilitása és presztízse. • Kereskedelmi útvonalak és a világ felmérése. • A kereskedelem megítélése a kortársak és az utókor szemében. • A kereskedelemről szóló elméletek és viták, értelmezések. • Kereskedelem a képzőművészetekben és az irodalomban. A tervezett tanulmányról egy nagyjából 2000 leütés terjedelmű rezümét kérnénk 2021. december 5-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Ring Orsolyának (ring.orsolya@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a felkérésekről a Korall teljes szerkesztősége hoz döntést december 19-ig. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2022. június 15. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu
2021.10.30

Felhívás a Korall 88. (23. évf., 2022) számához: Építészet – képzőművészet – társadalom

A Korall korábbi számaiban már foglalkozott a színház és a zene valamint a társadalom kapcsolatával. A művészetek további területeit is bevonva folyóiratunk 88. számában a képzőművészet és az építészet köréből várunk az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányokat:  Művész és társadalom változó viszonyai  A közönség társadalmi tagozódása, a befogadás folyamatai; közönség és művész kapcsolata  Ízlések, normák és azok visszahatása a művészre  A nyilvános tér és a képző- és építőművészet kapcsolata  Fogyasztói társadalom és képzőművészet  Képzőművészet és építészet a diktatúrákban  A megbízók szerepe  Mecenatúra a képzőművészetben  A művészeti alkotócsoportok mint közösségek  A képzőművészet intézményei, professzionalizációjának folyamatai  Kiadók, kereskedők, impresszáriók, managerek  Képzőművészek és építészek mint társadalmi csoportok származása, mobilitása  A marginalizált, az elit- és a tömegkultúra valamint művészei Előnyben részesítjük azokat az írásokat, amelyek nem pillanatképek, statikus állapotok, hanem folyamatok vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A szerkesztőség ezenfelül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Kármán Gábor és Lengvári István. Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2021. november 30-ig. Az absztrakthoz kérünk mellékelni egy rövid cv-t (alapinformációkat a leendő szerzőről). A szerkesztőség december 15-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2022. május 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2022 júliusa. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: karmangabor@gmail.com és lengvari@gmail.com. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu.
 Következő >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.